segunda-feira, 7 de outubro de 2013

PARALIZACIÓN DAS MULTAS POLA PERCEPCIÓN DE PENSIÓNS DO EXTRANXEIRO AOS EMIGRANTES RETORNAD@S


O Goberno do Estado no seu afán recadatorio pola necesidade de recursos, unha vez máis recorre aos de sempre. Primeiro foi recortando en servizos e prestacións aos máis débiles, despois foron os funcionarios, o “repago” nos medicamentos e, ollo que xa anuncian rebaixas nas pensións……. E agora tócalle ás persoas retornadas da emigración que cobran unha pensión do extranxeiro, ou mesmo lle pode tocar aos mariñeiros embarcados en compañías extranxeiras ou tamén aos traballadores de compañías españolas que sairon ao extraxeiro a facer traballos para esas empresas. Unha vez máis quedan “a salvo” a Banca, as grandes fortunas e as SICAVS, os clubs de fútbol para os que non hai problemas de finanzamento, a Igrexa, os defraudadores que teñen os cartos en paradisos fiscais, os que cobran sobre-soldos en A ou en B, etc, etc, etc.
  
Milleiros de galeg@s (a cifra de afectad@s inicialmente pode pasar dos 50.000) que pasaron máis de media vida na emigración, ou traballando no extranxeiro e aforrando para axudar ás familias que deixaran atrás, e que grazas aos envíos dos seus aforros en divisas axudaron a “levantar o País”, o País de outros porque esas divisas nunca se investiron en Galiza para criar riqueza na NosaTerra. Pois ben, agora son novamente expoliados por un Estado que nunca fixo nada por eles, e porriba dálles o mesmo trato coma se fosen defraudadores fiscais pero sen dereito a amnistía ningunha.

Pódese dicir que estamos diante dunha nova estafa semellante á das Preferentes, por certo, moitas destas persoas volven a ser vítimas de novo. A diferenza está en que neste caso é a propia Facenda Pública e o Goberno do Estado quen promove directamente este engano. Non ten outro cualificativo xa que a moitas destas persoas foi a propria Axencia Tributaria quen lle informou que as súas pensións do extranxeiro estaban libres de retencións ou tributacións no IRPF. Por non falar da discriminación existente con respecto aos pensionistas do Estado, pois mentres estes teñen a barreira en 22.000€, os emigrantes téñena en 11.200€ por considerar Facenda que teñen dous pagadores. Que pasou cos convenios bilaterais con países como Alemaña que deixarían exentos de pago aos emigrantes no país xermano?.

Agora de súpeto a Axencia Tributaria, non só lles esixe o pago atrasado dunha débeda que descoñecian, senón que ademais sanciónaselles de xeito improcedente xa que non existe principio de culpabilidade. Os requirimentos de pago das devanditas débedas e sancións, incluso con ameazas de embargo xa están chegando, e nalgúns casos estamos a falar de ter que pagar 20.000€ en 15 días.

Resulta evidente que Gondomar non é un concello alleo a esta problemática, non hai máis que botarlle unha ollada ao CERA para ter unha idea da importancia que a emigración tivo, e aínda ten, para o noso Concello. Quen non ten un familiar, un amigo ou un veciño fóra de Galiza? …..E segue emigrando xente moza ao estranxeiro.

Por todo isto, proponse ao Pleno a aprobación da seguinte proposta:

A Corporación Municipal de Gondomar acorda dirixirse ao Goberno do Estado e aos resposables da Facenda Pública; ao Goberno Galego; á Mesa do Congreso dos Deputados e á Mesa do Parlamento Galego, para solicitarlles que paralicen canto antes este abuso contra os nosos emigrantes, e para que habiliten as fórmulas legais máis acaidas para resolver definitivamente esta situación, con xustiza e co respecto debido que as persoas emigradas merecen.

Sem comentários:

Enviar um comentário